Shop sikkert

INTEGRITETSPOLICY

Upperty.dk værner om din personlige integritet og stræber altid efter at beskytte dine personoplysninger på bedste måde. Det er vores målsætning at følge alle ved enhver tid gældende love og regler for personoplysningsbeskyttesle, såsom for eksempel Databeskyttelsesforordningen eller GDPR (General Data Protection Regulation) som den også kaldes. Vi har som mål at være tydelige og forklare hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles af os og af vores samarbejdspartnere. Vi indsamler og behandler ikke flere oplysninger end vi har brug for til at kunne opfylde dine forventninger og de forpligtelser som vi har over for dig. Denne policy hjælper dig bl.a. med at forstå hvilken slags information vi indsamler og hvordan denne anvendes.

Denne policy gælder for alle oplysninger som indsamles via vores website.

JURIDISK GRUNDLAG

For at vi kan få lov til at behandle dine personoplysninger, har vi brug for et såkaldt juridisk grundlag. Vi behandler dine personoplysninger fordi at behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde den aftale vi har med dig som kunde ved dit køb.

Vi behandler også dine personoplysninger fordi at behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde juridiske forpligtelser som påhviler os.

Vi behandler også dine personoplysninger fordi at behandlingen er nødvendig til formål som vedrører vores berettigede interesse. Behandlingen baserer sig på en interesseafvejning og indebærer situationer hvor vi vil, eller er nødt til at gøre noget, f.eks. kommunikere med dig eller markedsføre vores produkter og tjenester, som hovedsageligt er til vores fordel, forudsat at det ikke skader dine egne interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler oplysninger som du som kunde selv har givet til os når du handler på eller besøger vores website samt kommunikerer med os. Personoplysninger som vi behandler er dit for- og efternavn, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit personnummer (hvis du har valgt at oplyse dette), din postadresse og dit brugerkonto.

Vi behandler kun dit personnummer når det er nødvendigt med hensyn til vigtigheden af en sikker identificering eller hvis der er en anden betydelig årsag. Vi anvender dit personnummer i så begrænset udstrækning som muligt. De situationer hvor vi kan ske at skulle behandle dit personnummer er ved køb, når vi har brug for at identificere dig i kundeservicesammenhæng, når du anmoder om information vedrørende hvilke personoplysninger vi behandler om dig, beder os om at rette oplysninger om dig som er forkerte, beder os om at slette eller begrænse de personoplysninger vi har om dig og at vi giver dig en kopi af de personoplysninger vi har om dig.

Vi indsamler og behandler også oplysninger om dig når du handler på eller besøger vores website. Personoplysninger som vi behandler er oplysninger om dine køb og købehistorik. Vi behandler også dine personoplysninger via godkendelse af cookies, se eget stykke nedenfor.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler tidligere nævnte personoplysninger for at:

 • håndtere din bestilling/køb for at kunne:
  • identificere dig
  • levere den bestilte vare
  • håndtere din betaling
  • bearbejde returneringer, bytte varer og eventuelle reklamationer
  • sende dig SMS-meddelelser om leveringsstatus
  • kontakte dig ved eventuelle problemer med leveringen af dine varer
 • give dig en personligt tilpasset oplevelse af vores tjenester via indsamling af cookies
 • opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. vedrørende krav i bogføringsloven, produktansvar og produktsikkerhed)
 • markedsføre vores produkter
 • udvikle vores viden om kunder og analysere din kundeadfærd, hvilket indebærer at en såkaldt profilering sker. Vi giver dig tilbud, som vi tror du vil synes er relevante baseret på resultatet af denne analyse af din brugeradfærd, og for ikke at skulle forstyrre dig unødvendigt, kunne tilbyde dig produkter som matcher dine ønsker og behov
 • håndtere kundeservicesager
 • evaluere, udvikle og forbedre virksomhedens tjenester, produkter og system for kundegruppen i det store hele
 • forhindre misbrug af en tjeneste eller for at forhindre, forebygge og udrede lovovertrædelser mod virksomheden

LAGRING OG OVERFØRING AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger overføres til vores samarbejdspartnere, for at administrere og lette dit køb og hjælpe os med markedsføringsreklamer. Disse samarbejdspartnere er f.eks. transportfirmaer, betalingspartnere, e-mailleverandører, SMS-leverandører, webanalyseleverandører og trykkeri. Disse virksomheder er personoplysningsstøttende og det er stadig os som er personoplysningsansvarlige. Vi garanterer for at vores partnere håndterer personoplysninger i overenstemmelse med gældende lovgivning og på en sikker måde ved at indgå aftaler om håndtering af personoplysninger med dem.

Vi opbevarer data på egne servere i Sverige eller på servere som stilles til rådighed af vores partnere.

Vores partnere og serviceleverandører har alle hjemsted inden for EES og ligeledes er deres servere og andet lagringsudstyr placeret der. Eneste undtagelse er Google LLC, se eget stykke under Cookies.

Vi kan udlevere dine personoplysninger til myndigheder som kræver at vi giver sådanne oplysninger.

Vi kan også dele dine personoplysninger for at tillade en fusion, en erhvervelse eller et salg af alle, eller dele af vores aktiver.

TIDSPERIODE FOR BEHANDLING OG LAGRING

Vi behandler kun personoplysninger så længe der er et behov for at gemme dem for at udføre de formål som oplysningerne blev afgivet eller indsamlet til. Samme personoplysning kan lagres på flere forskellige steder til forskellige formål.

Hvis du kontakter os via e-mail så gemmes vores korrespondence så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Personoplysninger som vi behandler for at administrere kundeforhold, inklusive dine køb og brugerkonto, eller for at opfylde aftaler og juridiske forpligtelser over for dig, f.eks. opfylde garanti-, reklamations- eller fortrydelsesretsforpligtelsen, behandles i den tid det er nødvendigt for at vi kan administrere kundeforhold og opfylde vores aftale eller vores juridiske forpligtelser og forpligtelser over for dig.

Personoplysninger som vi behandler til bogføringsbrug gemmes i overenstemmelse med gældende bogføringslovgivning.

Vi behandler dine personoplysninger til markedsføringsbrug i et år fra dit kundeforhold hos os er ophørt.

Dine personoplysninger kan ske at blive gemt i længere tid end det som angives ovenfor, hvis det behøves for at følge juridiske krav eller myndighedsbeslutninger.

BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Når du handler hos os kan du føle dig tryg og sikker. Vi vedtager foranstaltninger for at sikre at dine personoplysninger altid er beskyttet hos os og at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler samt vores interne retningslinjer og rutiner.

Vi sikrer også gennem tekniske løsninger og aftaler med vores partnere og leverandører at disse håndterer dine personoplysninger på en sikker måde og at de efterlever lovgivning vedrørende personoplysninger.

Betalings- og fakturainformation overføres via en krypteret forbindelse fra vores betalingspartner som administrerer betalingen.

DINE RETTIGHEDER

Ret til adgang (såkaldt registerudskrift): Vi vil gerne være åbne og transparente med hvordan vi behandler dine personoplysninger. Hvis du vil vide mere om hvordan vi behandler netop dine informationer, kan du bede om et registerudskrift fra os. Du har ret til at bede om at få at vide hvilke oplysninger der registreres om dig. Hvis du ønsker sådanne informationer, skal du sende en en skriftlig anmodning til os. Hvis vi modtager en anmodning om registerudskift spørger vi om oplysninger for at sikre at informationen gives til den rette person.

Ret til rettelse: Du kan bede om at dine personoplysninger rattes hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige.

Ret til at blive slettet: Under visse omstændigheder har du ret til at få dine personoplysninger slettet, f.eks. hvis:

 • oplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål som de blev indsamlet til eller behandlet
 • du protesterer mod behandling til direkte markedsførsels formål

Dette gælder dog ikke hvis vi eksempelvis er forpligtet ifølge lov til at gemme oplysningerne.

Ret til begrænsning: Du har ret at anmode om at behandlingen af dine personoplysninger begrænses.

Berettiget interesse/interesseafvejning: Du har ret til at modsætte dig behandlinger som læner sig op af en interesseafvejning. Vi må dog gerne fortsætte med at behandle dine oplysninger, på trods af at du har modsat dig behandlingen, hvis vi har pligt til dette ifølge lov eller myndighedsanvisninger eller beslutninger.

Direkte markedsføring: Du har når som helst ret til at komme med indsigelser mod at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring. Retten omfatter også de analyser af personoplysninger (såkaldt profilering) som udføres til direkte markedsføringsbrug. Med direkte markedsføring menes der alle typer af opsøgende markedsføringstiltag (f.eks. via post, e-mail og SMS).

Du har mulighed for at vælge hvilke kommunikationskanaler vi skal anvende til reklamer og personlige tilbud, f.eks. kan du vælge kun at fa° tilbud via e-mail, men ikke SMS. I sa° fald behøver du ikke at komme med indvendinger mod personoplysningsbehandlingen som sa°dan, men kan kontakte vores kundeservice.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at få en kopi af de personoplysninger som vedrører dig i et struktureret format og i visse tilfælde få disse oplysninger overført til en anden personoplysningsansvarlig. Retten omfatter kun oplysninger som du selv har givet til os og som vi behandler med retsligt grundlag, f.eks. en aftale med dig. En forudsætning for dataportabilitet er at overførslen er teknisk mulig.

Ret til at at indgive klage: Hvis du er utilfreds med hvordan vi har behandlet dine personoplysninger kan du kontakte os på vores kontaktoplysninger nedenfor.

COOKIES

På vores website anvendes der cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres på kundends computer og som er mulige at anvendes for at se hvad kunden laver på vores website.

Vi benytter os af forskellige typer af cookies:

1. en permanent cookie ligger på kundens computer i en bestemt tid.

2. en sessionscookie lagres tilfældigt i computerens hukommelse i den tid en kunde er inde på en hjemmeside. Sessionscookies forsvinder når du lukker din browser.

3. tredjepartscookies, disse cookies har et andet foretagende placeret på din computer. Det er tredjepartscookies som bl.a. gør at du kan se annoncer der er rettet mod dig på andre sider, såkaldt retargeting.

Vi anvender cookies for at forbedre vores website for kunden, f.eks. ved at tilpass vores website efter kundens ønsker, valg og interesser, samt for at kunne hjælpa dig med at holde styr på hvilke varer du har lagt i din kurv. Vi anvender cookies til at analysere vores website og hvordan den anvendes (se stykket om webanalyse nedenfor) samt til markedsføring gennem retargeting.

Ved at godkende denne integritetspolicy og/eller anvende vores website, giver du samtykke til behandlingen af cookies i overensstemmelse med hvad der siges her. Hvis du ikke accepterer at cookies anvendes, kan du slå cookies fra i din browsers sikkerhedsinstillinger. Du kan også indstille browseren så at du får et spørgsmål hver gang vores website forsøger at placere en cookie på din computer. Gennem browseren kan også tidligere lagrede cookies fjernes, se browserens hjælpesider for mere information. Endvidere kan du når som helst fjerne cookies manuelt fra din harddisk.
Hvis du vil fjerne cookies som allerede er på din computer: se instruktionerne i din browser.

Google Analytics og Google Tag Manager (webanalyse)
Vores website anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste som stilles til rådighed af Google LLC (”Google”). Google Analytics anvender cookies, dvs. tekstfiler som placeres på din computer for at kunne analysere hvordan brugere anvender hjemmesiden. Informationen som genereres af sådanne cookies gennem din brug af hjemmesiden (inklusive jeres IP-adresse) bliver videresendt til og lagres af Google på servere i og udenfor EES.

Google anvender denne information til at evaluere din brug af hjemmesiden og samle rapporter af aktiviteter på vores website.

Google kan også overføre denne information til tredje parter hvis det kræves ifølge lov, eller i de tilfælde at en tredje part behandler informationen for Googles regning. Google forbinder ikke din IP-adresse med andre data som Google er i besiddelse af. Ved at anvendes vores website, giver du samtykke til at Google behandler dine oplysninger på den måde og til de formål som beskrives ovenfor.

Hvis du ikke ønsker at dine besøg på vores website skal vises i statistiken i Google Analytics, kan du installere en tilføjelse i din browser. Tilføjelsen findes til browserne Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari og Opera og er tilgængelig her.

Gennem Google Analytics anvender vi også cookies til remarketing. Remarketing indebærer interessebaseret annoncering, dvs. at din adfærd på vores website kan anvendes til målrettede annoncer på andre hjemmesider. Her anvendes data fra en tredjeparts-cookie. Hvis du ønsker at ændre dine instillinger for remarketing eller ønsker at vælge cookies fra som anvendes til interessebaseret annoncering fra Google, kan du gøre det her.

KONTAKTOPLYSNINGER

Det er Timarco ApS, CVR-nr: 33499906, som er personoplysningsansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vær velkommen til at kontakte os på vip@timarco.com når du har spørgsmål om personoplysninger vi har lagret om dig.

Timarco ApS
Box 20041
161 02 Bromma

Sikkerhed på Upperty.dk

Du skal altid føle dig sikker når du shopper på Upperty.dk. Derfor giver vi dig 365 dages fortrydelsesret på alle dine ordrer og vores kundeservice er altid let at få fat i.

Sikker kortbetaling

Hvis du vælger at betale med kort, bliver du, når du har klikket på købeknappen, sendt videre til en sikker betalingsside, hvor du gennemfører dit køb. Pengene bliver trukket fra det kort, du benytter og der pålægges ikke noget gebyr for kortbetalingen. Ordren sendes til dig eller til den leveringsadresse, du har oplyst ved bestillingen. Vi accepterer MasterCard og Visa. Kortbetalingen håndteres af Euroline og DIBS som er en av Danmarks største PSP og godkender kravene for PCI DSS.

Betaling uden kort

Hvis du føler dig utryg ved at handle med kort, så accepterer vi også PayPal, faktura og øjeblikkelig betaling. Med PayPal behøver du ikke at indtaste dit kortnummer, du foretager købet sikkert når du logger ind på PayPal. Hvis du vælger faktura, betaler du når du vil, indenfor 30 dage. Du kan også vælge ratebetaling, hvor du kan dele din betaling op over en længere periode. Hvis du vælger øjeblikkelig betaling, betaler du sikkert via din netbank. Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at betale med kort, anbefaler vi, at du vælger en af disse muligheder.

Betalingsteknik

Vi kan hverken se eller gemme din kreditkort- eller bankinformation. De oplysninger, du afgiver i forbindelse med betalingen, sendes direkte til bankens betalingssystem, hvor informationen behandles sikkert. Al kommunikation med din kreditkort- og bankinformation krypteres og er dermed altid sikker.

3D Secure

Vi benytter et betalingssystem, som hedder 3D Secure. 3D Secure er et system, udviklet af VISA, som verificerer dig som konsument når du betaler med dit kort på Internet. MasterCard benytter den samme teknik. Det betyder, at det er op til din kortudsteder eller din bank at identificere dig når du køber varer eller tjenester med dit kort på Internet.

Med 3D Secure oplyser kunden sit kortnummer når han/hun skal betale. Dette kontrolleres af kortudstederen via en krypteret forbindelse til en speciel sikkerhedsserver. Kunden identificerer sig med en adgangskode, banken verificerer og sælgeren får OK på at købet kan gennemføres.